EL-DA Installasjon AS

Støtteordninger fra Enova

Enova utvider nå sitt tilbud til privatpersoner med smarte energi-og klimatiltak som er bra for privatøkonomien og for samfunnet. 

Enova støtter de som går foran og tar i bruk ny, klimasmart teknologi. Enovatilskuddet gir støtte til mange gode energi- og klimatiltak.

En jente som strekker armene ut mot mektige norske fjell

Få støtte på inntil 32 500 kroner


Enova tilbyr en støtteordning for alle som produserer sin egen strøm via solcelleanlegg for privatboliger. Denne ordningen gir deg som privatperson inntil 32 500 kroner i støtte for å produsere solkraft på eget tak, avhengig av størrelsen på anlegget ditt.


Det skal lønne seg å leve klimavennlig!

Vi nordmenn ligger på verdenstoppen i å ta i bruk ny teknologi, og flere og flere velger energismarte løsninger. Det trenger vi for å kunne nå klimamålene for 2050. 

Innen 2050 skal Norge ha kuttet over 80% av klimagassutslippene sammenlignet med nivået fra 1990. Dette målet krever en teknologisk omlegging, av nærmest alle sektorer. Dette er langsiktige og strukturelle samfunnsendringer som Enova jobber med.

Hva kreves for at jeg skal kunne få støtte fra Enova

For å kunne søke om støtte fra Enova, er kravet at minimum 2 laster kan reguleres eller styres via en styringstjeneste eller styringsautomatikk. En last kan for eksempel være tilknyttet elbillader, varmekabler og varmtvannsberederen. 

Hvem er det som får støtte?

Det er private husholdninger som får enovatilskudd. Formålet med dette tilskuddet er å gi privatpersoner et insentiv til å ta gode valg, og gjennomføre gode energi- og klimatiltak. 

Dette tiltaket må være påbegynt, gjennomført og betalt av den eller de som søker støtte. Du må ha dokumentasjon på at arbeidet er utført av en fagperson eller et registrert firma, og dokumentasjon på at kostnadene er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Hva kan jeg få i støtte? 

Du kan få opptil 35% av alle installasjonsutgiftene, opptil 10 000 kroner per tiltak. Dette forutsetter styringsautomatikk i boligen eller at du har en tilknytning til styringstjeneste. Om du har installert solcelleanlegg kan du få inntil 32 500 kroner i støtte, når du begynner å produsere din egen elektrisitet.

en mockup av enova-brosjyre

En guide til støtte for strømsparing

Vi har aldri vært så opptatt av høye strømpriser og energiforbruk som nå. Du kan faktisk få støtte for å ta i bruk klimasmart teknologi. Er ikke det kult? 

Vil du vite mer om hvilke tiltak som kan få tilskudd fra Enova?


Benytt muligheten til å søke om støtte fra Enova, når muligheten fortsatt er her

Enova oppfordrer til å søke om støtte for nye klimavennlige løsninger tjenester og teknologi. Støtteordningen har en start og sluttdato, så her er det viktig å gripe muligheten når den er tilgjengelig.  

Vi er avhengig av mer energi til blant annet elektrifisering av transportsektoren, og at vi erstatter energi med høye industriutslipp. Strøm har stadig økt etterspørsel, spesielt på grunn av etablering av ny industri og hydrogenproduksjon. 

Strømnettet i dag kan ikke levere så mye strøm, og det kommer til å ta lang tid å bygge ut ny fornybar kraftproduksjon og nytt nett. Her kan vi utgjøre en forskjell, og bli flinkere til å ta klimasmarte valg!

Boligtiltak som gir støtte fra Enova

Du får inntil 10.000 kroner i støtte fra Enova når du skaffer deg smarte styringssystemer for hjem eller fritidsbolig.

Om du installerer et system for smart strømstyring, vil strømbruken bli styrt automatisk. 

Smart strømstyring vil lade batteriet på elbilen samt varme opp varmtvannstanken og betonggulvet på badet når strømmen er billig, og samtidig sørge for full komfort når du trenger det. 

Les mer her.

Du får inntil 5.000 kroner i støtte fra Enova når du skaffer deg en smart varmtvannsbereder. 

Smarte varmtvannsberedere kan styres av egen innebygd automatikk, eller av et smart styringssystem som også kontrollerer annen strømbruk i boligen. 

Den vil bidra til lavere strømutgifter. En smart varmtvannstank reduserer ikke energibruken, men passer på at oppvarmingen skjer i perioder på døgnet med lavest strømpris. 

Les mer her.  

Du får inntil 32 500,- kroner i støtte fra Enova når du begynner å produsere din egen elektrisitet.

El-produksjon med solceller betyr at du dekker noe av ditt eget behov for strøm med fornybare energikilder som sol. 

Du kan også få støtte til el-produksjon med vindmøller eller vannkraftverk. 

Les mer her.

Du får inntil 10.000 kroner i støtte fra Enova når du får installert et solfangeranlegg. 

Solfangere bruker solenergi til oppvarming av hus og tappevann, i motsetning til solcelleanlegg, som produserer elektrisitet. 

Anlegget monteres på tak eller vegg, og utnytter energien i solstrålene til å varme opp vannet i et vannbårent system. 

På denne måten kan du bruke solenergi til oppvarming.  

Les mer her.  

Du får inntil 10.000 kroner i støtte når du installerer balansert ventilasjon i huset ditt.

Et balansert ventilasjonsanlegg er et viftesystem som leverer frisk, renset luft og trekker ut brukt luft. 

Mellom 70-90% av varmen fra den gamle luften blir overført til ny luft. Den nye luften fordeles jevnt og ferdig oppvarmet rundt i boligen. 

Dermed trenger du ikke bruke ekstra energi på å varme friskluften.

Les mer her.

Du får inntil 5.000 kroner i støtte fra Enova, når du engasjerer en energirådgiver til å kartlegge energitiltakene som passer for boligen din.

Lurer du på hvilke energitiltak du bør gjennomføre i boligen din, får du svarene du trenger ved å hyre inn en energirådgiver. 

Rådgiveren vil kartlegge tilstanden på boligen, gi den et energimerke og lage en plan med tiltak som vil redusere energibruken.

Les mer her.

Vi hjelper deg med solceller

Vi oppfordrer til å søke om støtte fra Enova, når du bruker nye klimavennlige løsninger tjenester og teknologi. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med veien videre!