EL-DA Installasjon AS

Frank Imingen

Daglig leder - Elektromontør gr L

Tlf: 992 83 720

Tom Robin Haukland

Faglig ansvarlig elektro - Faglig ansvarlig Ecom - Elektromontør gr. L

Tlf: 992 83 724

Roy Engebretsen

Økonomi - Elektromontør gr. L

Tlf: 992 83 722